SVITA

Grupa SVITA ovu vrstu aktivnosti bazira od 1969. godine. Ideja se stvorila i oblikovala u Milanu(Italija) šezdesetih godina.

SVITA okuplja više fabrika i projektnih agencija širom Evrope koje se na međunarodnom tržištu sinhronizovano pojavljuju.

SVITA se bavi proizvodnjom alata, instrumenata, delova najpre za automobilsku, mašinsku kao i druge industrije u kojoj su zastupljene: robotici, primena automatskih mašina i drugih oblasti .

SVITA je naročito aktivna u proizvodnji i osmišljavanju pojedinačnih specijalnih komada na kojima mogu da se iskažu naši projektni timovi.

Mladi tim SVITE poslednjih godina sve više učestvuje u automatizaciji mašina i procesa proizvodnje, kao i konsaltingu koji se sastoji iz rešavanja problema sa naučnim, fizikohemičarskim pristupom.